DELTA Fiber Netwerk

OPDRACHT EN AANLEIDING
 

Sinds 2015 werken we met een heel team dagelijks aan projecten voor Glasvezel buitenaf. Tot juni 2020! De naam Glasvezel buitenaf zingt niet meer door onze gangen, maar heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe naam: DELTA Fiber Netwerk. Het Twentse Glasvezel buitenaf - gestart om het Cogas-gebied te voorzien van glasvezel - is sindsdien onderdeel van DELTA Fiber Nederland. En dat was natuurlijk niet zomaar. Waar we ons aanvankelijk met Glasvezel buitenaf bezighielden met campagnes met als doel om buitengebieden aan te sluiten op glasvezel, is de doelgroep door de jaren heen veranderd. We richten ons steeds vaker op kleine steden en dorpen. Van ‘buitenaf’ is vaak geen sprake meer. Daarom vond Glasvezel buitenaf het tijd om een nieuwe weg in te slaan en de krachten te bundelen.

              

Aan Artica de opdracht om te ondersteunen in de transitie, zowel strategisch als visueel en tekstueel. En sindsdien om samen met DELTA Fiber Netwerk ervoor te zorgen dat we in zo veel mogelijk gebieden succesvol een glasvezelcampagne voeren en dus zoveel mogelijk mensen zich laten aanmelden voor glasvezel.

WERKWIJZE

De grote lijnen van de nieuwe huisstijl stonden op papier, mede doordat alles moest aansluiten op de bestaande uitingen van moederbedrijf DELTA. Aan ons de taak om de plaat verder in te kleuren en te adviseren over optimalisaties in tekst, boodschap en visuele stijl. In nauwe samenwerking en veelvuldig overleg met de communicatiemedewerkers van DELTA Fibert Netwerk kwamen we stap voor stap dichterbij het eindresultaat.

Of ja, eindresultaat. Eigenlijk zijn we in deze snel veranderende markt voortdurend in beweging. We hebben natuurlijk gezamenlijk een standaard-identiteit neergezet voor DELTA Fiber Netwerk en die doorvertaald in alle campagnemiddelen. Maar we merken ook dat we voortdurend met elkaar in gesprek moeten blijven om in te spelen op de actualiteit en huidige situatie. Zo merken we de laatste tijd dat de urgentie in dorpen waar al coax ligt minder groot is dan voorheen in het buitengebied. Daar hadden de mensen echt beroerd internet en stonden ze te springen om glasvezel. De campagneboodschappen moeten we daarom blijven aanscherpen. En ook het palet aan middelen nemen we voortdurend onder de loep.

RESULTAAT

Zo is Artica eigenlijk een verlengstuk van de communicatieafdeling van DELTA. We hebben de afgelopen jaren fulltime een collega gedetacheerd als communicatieadviseur bij DELTA, 2 projectmanagers bij ons bijna volledig ingezet op deze projecten en de nodige creatieven - van ontwerpers en strategen tot social media specialisten en tekstschrijvers - die dagelijks werken aan content en middelen. Allemaal met hetzelfde doel: in zoveel mogelijk gebieden succesvol campagne voeren.

Met elkaar zijn we al veel uitdagingen aangegaan en hebben we de nodige gebieden succesvol afgerond. Helaas zijn er ook gebieden waar de campagne niet slaagt. We kunnen niet alles met communicatie oplossen. We merken bijvoorbeeld dat corona ervoor zorgt dat bewoners andere focus en prioriteiten hebben. En ook stuiten we steeds vaker op de lagere behoefte aan glasvezel in de dorpen waar al coax ligt. Voortdurend nieuwe uitdagingen dus waarop we moeten inspelen. Met nieuwe middelen en aangepaste boodschappen. De komende tijd blijven we met elkaar optimaliseren en ervoor zorgen dat de campagnes perfect zijn afgestemd op de huidige situatie. In deze snel veranderende markt zijn we nooit klaar.