Rode Kruis Humanity Tour

 

OPDRACHT

Het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal sloot in oktober 2018 tijdelijk haar deuren. Om te verbouwen, uit te breiden en de expositieruimte in te vullen. Dat daarin een expositie van het Rode Kruis kwam, stond vast. Maar wat vertel je als organisatie met zó veel verhalen? En hoe maak je dat visueel aantrekkelijk? Aan ons de mooie opdracht om daarover na te denken. “Verzorg de algehele inrichting van de expositieruimte en houd daarbij een haakje met de thematiek van het Vrijheidsmuseum; oorlog en vrede.”

WERKWIJZE

We dompelden ons volledig onder in het werk van het Rode Kruis. We leerden over het gedachtegoed van het Rode Kruis: de zeven grondbeginselen die overal ter wereld het ‘kompas’ zijn van hulpverleners. Dit gaat over respect, waardigheid en hulp aan mensen in nood, ongeacht afkomst. Op basis van de grondbeginselen maken hulpverleners van het Rode Kruis dagelijks keuzes. Die keuzes maken het verschil tussen wel of geen hulp verlenen… Niet niks dus!

Één ding was duidelijk: dit gedachtegoed wilden we tot leven brengen in de expositie. Het kan bezoekers inspireren en ook voor hen een leidraad zijn in het leven. We ontwikkelden een concept, bijbehorende stijl en de naam. En toen was het zaak om de inrichting in zijn geheel in een korte tijd te produceren. De deadline van de opening op 28 oktober 2019 kwam steeds dichterbij!

RESULTAAT

We toverden de lege expositieruimte in het Memory Museum om tot een indrukwekkende expositie van het Rode Kruis: de Humanity Tour. Aan de hand van de zeven grondbeginselen laten we voorbeeldcases zien. Dit zijn zowel grote hulpprojecten zien als kleine, lokale hulpacties. Wereldwijd, maar ook dichtbij. We vertellen daarin wat de rol is van de hulpverleners en keuzes van hen. En door middel van gedachtes laten we bezoekers voelen wat hulpverleners voelen in verschillende situaties.

Om bezoekers nog beter te laten ervaren voor welke dilemma’s hulpverleners komen te staan, staat de #krachtvankeuzes centraal. We dagen bezoekers uit met verschillende realistische scenario’s en stellen daarbij de vraag ‘Wat zou jij doen als...?’ Het gaat niet om te zeggen wat goed of fout is. Maar juist om bezoekers eraan te herinneren dat keuzes – die van het Rode Kruis en die van hen – ertoe doen.

Nieuwsgierig naar de Humanity Tour? Sinds de officiële opening op 28 oktober door minister Arie Slob is het Memory Vrijheidsmuseum weer open voor bezoekers!